BOKSLUT

Känns årsredovisningen som årets stora prövning? Så behöver det inte vara.

BokslutVi har stor erfarenhet av att ta hand om åsbokslut, deklarationer samt års- och koncernredovisningar. Vi strävar alltid efter att bli en långsiktig samarbetspartner till våra kunder och att vårt arbete ska sträcka sig över hela året, snarare än bara en årlig granskning av räkenskaperna.
Ett kontinuerligt arbete bidrar till att öka tryggheten och effektiviteten för ert företag.

Om ni vill utföra större delen av arbetet själva, bistår vi gärna med stöd i form av rådgivning och kvalitetssäkring.

 

Vi hjälper er med bland annat:

Redovisning
  • Delårsbokslut

  • Årsbokslut

  • Årsredovisning

  • Bokslutsbilagor

  • Deklaration för företag och privatpersoner

  • Rådgivning i samband med skatte- och redovisningsfrågor