LÖNER

Låt oss hjälpa dig med din lönehantering

PengarFör de som önskar sköter vi företagets löneadministration.
Varje månad får du och de anställda lönespecifikationer från oss. Vi kan även fungera som skatteombud och skicka in arbetsgivardeklarationer via e-legitimation till Skatteverket.

Vi hjälper er alla delar i en löneprocess:

  • Frånvarorapportering

  • Reseräkningar

  • Utläggsredovisning

  • Förmånsbilar

  • Pensionsadministration