DEKLARATIONER

Låt oss hjälpa dig med din deklaration

DeklarationOm du tycker att deklarera är jobbigt och tar värdefull fritid från dig kan du med fördel låta oss sköta jobbet.
Vi upprättar deklarationer för företag, företagsledare och privatpersoner.

När du lämnat deklarationsmaterial, och efter samråd med dig, upprättar vi din och ditt företags deklaration.
Din insats i deklarationen är minimal. Det enda du behöver göra är att förse oss med dina underlag.
Om vi behöver kompletterande material eller förtydliganden kontaktar vi dig.